Умови покупки та конфіденційність

Угода із користувачем

Цей документ «Угода із Користувачем» є пропозиція ФОП Горкунова Олена Борисівна (далі - «Адміністрація»), укласти договір на викладених нижче умовах Угоди.

1. Загальні положення Угоди 

1.1. У цьому документі і відносини Сторін, які випливають або пов'язаним з ним застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сайт - веб-сайт інтернет-магазину www.vrcraftedcoffee.com, включаючи всі веб-сторінки.
б) Користувач (Одержувач) - фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, що є зареєстрованим користувачем сайту або оформила замовлення на сайті.

в) Сервіс - це сервісний розділ, розміщений за адресою www.vrcraftedcoffee.com в мережі Інтернет, який надає Користувачам широкі можливості здійснити швидкий і простий пошук, замовлення і доставку Продукції в режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет.
г) Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, які розміщують на Сайті інформацію про реалізовані їм товари / послуги. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товари / послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

д) Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про самий товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.
е) Товар - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

ж) Замовлення - відповідним чином оформлений і розміщений на сайті www. vrcraftedcoffee.com. Замовлення Користувача на покупку Продукції Продавця.
з) Угода - дана угода з усіма доповненнями і змінами.

1.2. Скориставшись кожній із зазначених вище можливостей щодо використання Сервісу ви підтверджуєте, що:

1.2.1. Ознайомилися з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання Сервісу. 

1.2.2. Приймаєте всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з вашого боку і зобов'язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди або не маєте права на укладення договору на їх підставі, вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.
1.2.3. Угода (у тому числі будь-яка з його частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. 

1.2.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції.
1.2.5. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача

1.2.6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнято Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.
1.2.7. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем. 

1.2.8. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу оферти, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання продовольчих товарів і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо дані суми фактично були сплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).
1.2.9. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше): 

- підписання Одержувачем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або

- фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару тощо).

1.3. Інформація про товар.

1.3.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (за телефоном, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті).
1.3.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і / або упаковці та / або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару. 

1.3.3. У разі зміни ціни Товару Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар сум. Будь-які інші компенсації (в т.ч. відшкодування збитків, неустойка та інше) - Продавцем або Адміністрацією не надаються. Також, у разі якщо помилково на сайті вказана некоректна ціна товару або вартість доставки, Продавець має право скасувати замовлення Користувача.

1.3.4 Знижки та акційні пропозиції на товари не підсумовуються. Якщо з технічних причин в кошику була невірно розрахована знижка на товар або сума доставки, продавець зобов'язується повідомити покупця про зміну суми замовлення за допомогою телефонного дзвінка або електронного листа.

1.4. Обмеження відповідальності.

1.4.1. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.
1.4.2. У разі старіння матеріалів (в т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту. 

1.4.3. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.4.4. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні і / або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо, відповідно до законодавства України, на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але, він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом робочим дням від дати отримання товару.
1.4.5. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) вказівку даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачі Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

2. Зобов'язання Сторін.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.
2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.
2.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників. 

2.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове. 

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні протирічати вимогам законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності. Коментарі / Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень. 

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті. 

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою. 

8. Реєструючись на Сайті, користувач погоджуєтеся надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані. В результаті реєстрації Ви отримуєте логін і пароль для входу в Особистий Кабінет, за безпеку яких ви несете відповідальність. Ви також несете відповідальність за всі дії під вашим логіном і паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних Ви погоджуєтесь повідомити нам про це. Адміністрація сайту залишає за собою право розсилки наших акційних пропозицій на номер користувача, зазначений в замовленні. При відмові ми зобов'язуємося виключить Вашу електронну адресу з смс розсилки. 

2.9. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис (Особистий кабінет) Користувача, якщо він не використовувалася більше 12 календарних місяців підряд без повідомлення Користувача.

3. Персональні дані. 

3.1. Оформляючи Замовлення на Сайті Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє без обмеження терміну дії.  

3.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем. 

3.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є Адміністрація сайту.
3.4 Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивоване вимога власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивоване вимога щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого особі або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.  

3.5. Як і багато інших компаній, ми використовуємо технологію cookies на нашому сайті і за його межами. Cookies - це уривки інформації, які веб-сайт передає на жорсткий диск споживача для зберігання інформації, пов'язаної з веб-сайтом. Ця технологія розширює Ваші можливості використання інтернету, зберігаючи Ваші пріоритети при перегляді певного сайту. Технологія cookies не містить особистої інформації і не може жодним чином налаштовувати вашу систему або зчитувати інформацію з Вашого жорсткого диска. При перегляді сайту ми можемо розмістити cookies на вашому комп'ютері. Такі тимчасові cookies використовують для підрахунку кількості візитів на наш сайт. Вони видаляються, коли Ви виходите з браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на вашому комп'ютері вашим браузером. При реєстрації цей тип cookies повідомляє, що Ви вперше до нас завітали або заходили на наш сайт раніше. Cookie не містять персональних даних і можуть бути заблоковані Вами в будь-який момент. Маркери не отримують особистої інформації про Вас і не передають нам вашу контактну інформацію, а також не отримують ніякої інформації з вашого комп'ютера. Ми використовуємо cookies для визначення характеристик сайту і пропозицій, які Вам подобаються з метою надання Вам більше інформації, в якій Ви зацікавлені. Крім того, файли cookie використовуються, щоб зробити веб-сайт www.ambassador.cafe безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки і їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ відвідувачами або пристроями. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

4. Політика конфіденційності.  

4.1. Дані, які збираються і обробляються: компанія збирає і обробляє наступні дані: Прізвище, Ім'я, Телефон, Email, Адреса. 

4.2. Мета збору і обробки даних: передача персональних даних логістичній компанії для доставки посилок; формування клієнтської бази CRM для комунікацій і аналізу споживача; розсилка інформації з використанням програмного забезпечення (SMS, MMS, Viber, Facebook, Push, emailing Mailchimp, 1C, Instagram, GA).
4.3. Налаштування конфіденційності: компанія надає вам можливість доступу, виправлення, перенесення і видалення ваших даних. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку даних, шляхом звернення за формою зворотного зв'язку або звернення в службу підтримки по email: vrcraftedcoffee@gmail.com. При видаленні облікового запису за вашим запитом Компанія видаляє всі ваші дані, і ви не зможете згодом відновити цю інформацію. При зверненні Користувача із запитом Компанія надасть детальну інформацію про функціональні особливості сайту. 

4.4. Вікові обмеження: забороняється приймати згоду на обробку персональних даних користувачам, які не досягли 16 років. У разі недосягнення Користувачем 16 років, згоду на обробку персональних даних можливо батьками такого Користувача при достовірному підтвердження. В іншому випадку такого Користувачеві буде відмовлено в реєстрації.
4.5. Термін зберігання персональних даних: компанія зберігає особисті дані користувача до тих пір, поки це необхідно для цілей обробки. Персональні дані будуть зберігатися не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких персональні дані збиралися.
4.6. Безпека: вся інформація, яку збирає Компанія, захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних. Афілійовані з Компанією особи, надійні партнери і незалежні постачальники послуг зобов'язуються використовувати отриману від Компанії інформацію відповідно до наших вимог до безпеки і цією політикою конфіденційності.
4.7. Передача даних третім особам: компанія може передавати інформацію, яку збирає, третім особам, які надають послуги Компанії, з метою: передача персональних даних логістичній компанії для доставки посилок; формування клієнтської бази CRM для комунікацій і аналізу споживача; розсилка інформації про активність і промо пропозицій; проведення досліджень і аналізу споживача; надання сервісів Користувачам. При цьому дані, які передаються, є предметом цієї Політики конфіденційності, а залучені треті особи не мають права використовувати отриману інформацію крім як для надання послуг Компанії. Компанія нікому не продає, і ніколи не буде продавати ваші дані. Компанія гарантує збереження і безпеку персональних даних Користувача в разі передачі їх третім особам. Компанія строго обмежує способи використання і розкриття партнерами наданих даних. За запитом Користувача Компанія надає більш детальну інформацію про третіх осіб. Типи третіх сторін, яким Компанія може передавати інформацію: Партнери, які використовують наші сервіси аналітики, Партнери по вимірам Партнери, що пропонують товари і послуги в наших Продуктах, Постачальники товарів і послуг
4.8. Зберігання персональних даних. Місцезнаходження персональних даних: Харків, Україна
4.9. Права Користувача: право знати всю інформацію про те, хто і з якою метою обробляє персональні дані; право отримувати інформацію про одержувачів персональних даних, в тому числі одержувачів в третіх країнах або міжнародних організаціях; право доступу до своєї персональної інформації; право на запит про виправлення, видаленні, обмеження обробки персональних даних або на заперечення проти обробки, яке Компанія надає без будь-яких необґрунтованих затримок; право на очищення даних ( «право бути забутим»); право на обмеження або блокування обробки даних; право перенесення персональних даних з одного сервісу в інший; право заперечувати проти обробки даних; право відкликати свою згоду на обробку своїх персональних даних в будь-який момент; право бути поінформованим про належні гарантії, у разі передачі персональних даних в третю країну або в міжнародну організацію щодо передачі даних; право на заперечення і автоматизоване індивідуальне прийняття рішень. 

5. Інші умови.  

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.  

5.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).  

5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.  

5.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. 

5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин,  відносин товариства, відносин про спільну діяльність, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності інших положень Угоди.
5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх законних інтересів і захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх. 

5.8. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

5.9. Адреса зворотнього зв'язку: ФОП Горкунова Олена Борисівна, 61060, м. Харків, вулиця Олімпійська, буд. 25

Вы можете нас встретить

 

  • Espresso Bar 
  • Coffee Brew Bar
© 2023 VR Crafted Coffee. Все права защищены
Сделано в BlackAndWhite

Оставьте контактные данные и мы свяжемся с вами

Ваша заявка успешно отправлена!